Osvobození od daně z dividend – aktuální stav

Vládní návrh zákona prošel 1.čtením v Poslanecké sněmovně, je přikázán výborům k projednání a 25.10.2011 půjde pravděpodobně do druhého čtení. Průběh schvalování zákonů probíhá tím způsobem, že nejvíce změn lze očekávat právě v 2.čtení. Co zůstane po této etapě bude nejspíše také ve finální verzi. Vládní koalice opustila variantu placení daně z dividend a možnost […]

Ručení za odvedení DPH

Jednou ze změn v DPH od 1.1.2011 je i úprava ručení za odvedení daně mojím dodavatelem. Tedy, že pokud on nezaplatí ze svých vystavených faktur (tržeb v hotovosti atd.) DPH na výstupu. Bude odběratel (ten který má normálně pouze nárok na odpočet), ručitelem za tuto daň. A tudíž by mohla být úspěšně vymáhána po něm. […]

Nákladové paušály od 1.1.2011

V novelou ZoDP byla pro rok 2011 potvrzena stejná výše nákladových paušálů jako v roce 2010. Oproti 2009 si pohoršili v 2010 různá svobodná povolání, nezávislá povolání atd. Podle dosavadního znění novely ZoDP to vypadá, že nákladový paušál 30% na příjmy z pronájmu (§9 ZoDP) bude možné použít i v §7 Příjmy z podnikání (pokud […]

Opravný daňový doklad – pohledávka za dlužníky v insolvenčním řízení

Oprava základu daně, tak jak ji upravila novela ZoDPH od 1.4.2011 je velice zajímavá možnost pro podnikatele, kteří  pohledávkou za dlužníky v insolvenčním řízení disponují, jak získat další již odvedené peníze zpět (základ daně už mají vyřešen zákonnou opravnou položkou a teď si řeší ještě DPH). Toto získání peněz zpět bylo v programu ODS a […]

Změny v DPH od 1.4.2011 (tuzemský reverz charge)

Na prodej určitých druhá zboží bude od 1.4.2011 uplatňována obdoba “reverz charge”. Tentokrát v tuzemské verzi. Prostě při dodání zboží uvnitř ČR nebude vyčíslována DPH a nebude prodejcem žádné DPH na výstupu (z prodeje těchto položek) odváděno. MFČR si klade za cíl zamezit daňovým unikům a to tak, že nebudou muset kontrolovat celý řetězec ale […]

Nový daňový řád od 1.1.2011 (kontrola a související)

Všichni víme jaký průběh a následky má daňová kontrola podle ZoSDP, takže dále uvedu pouze změny a rozdíly. Vysvětlení §79/1 Úplně nový institut v rámci vyhledávací činnosti (ta probíhá mimo kontrolu a slouží k vyhledávání důkazů). Vysvětlení tedy slouží k získávání informací od třetích osob Zvukový a obrazový záznam Než složitě popisovat jak vypadá hala […]

Nový daňový řád od 1.1.2011 (placení)

Pořadí úhrad Daňové subjekty získávají výhodu, protože po připsání částky na účet správce daně, již nebudou peníze použity přednostně na úhradu příslušenství (úroky z prodlení, penále), ale nejdříve na nedoplatky vlastních daní a pak teprve na příslušenství. A v případě konkurence více nedoplatků na daních, bude umazán vždy nejstarší z nich Přeplatek Přeplatek může být […]

Nový daňový řád od 1.1.2011 (finanční sankce)

Tak tady nám podstatně přituhuje, neboť FU má nyní širší možnost udělování jednotlivých sankcí ve finanční podobě, jsou to: A) POŘÁDKOVÁ POKUTA 1) pořádková pokuta za ztěžování při jednání – rušení pořádku, urážky (max. 50 tis.Kč opakovaně) 2) pořádková pokuta za závažné ztěžování ve správě daní – ani na výzvu nesplním procesní povinnosti nepeněžité povahy […]

Nový daňový řád od 1.1.2011 (plné moci)

Zákon č.280/2009 je na světě už delší dobu, takže odborná veřejnost mělo možnost se na něj psychicky připravit (oproti změnám DPH a ZoDP dělaných na poslední chvíli). Zde jsou nejdůležitější změny z praktického hlediska: U plné moci musí být jednoznačně určen její rozsah. Pokud to nebude FU zřejmé z textu, zašle výzvu k doplnění podání a […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.