Změny ve stavebním spoření od 1.1.2011

V souvislosti se snížením státního příspěvku na stavební spoření, bude změněn i zákon o daních z příjmů a to tak, že státní podpora na kterou vznikl nárok v 2010 a bude připsána na účet v 2011, bude zdaněna 50% srážkovou daní. To znamená, že snížení státní podpory z 15% na 10% dohromady se 50% srážkovou […]

Ručení za odvedení DPH

Jednou ze změn v DPH od 1.1.2011 je i úprava ručení za odvedení daně mojím dodavatelem. Tedy, že pokud on nezaplatí ze svých vystavených faktur (tržeb v hotovosti atd.) DPH na výstupu. Bude odběratel (ten který má normálně pouze nárok na odpočet), ručitelem za tuto daň. A tudíž by mohla být úspěšně vymáhána po něm. […]

Vracení DPH z členských států EU

Od 1.1.2010 je tu možnost poplatníků žádat o vrácení DPH zaplacené v koupi služeb a zboží v jiném členském státě. Pro toho kdo to dělal už dřív jsou tu tyto přínosy a) žádost může podat sám nebo skrze zástupce, vyřadí tak zprostředkovatelský poplatek firmám, které to vyřizovaly za jiné b) žádost může podat elektronicky včetně […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.